Välkommen till Brf. Majroparken 2

Postadress:

Brf Majroparken 2,
c/o Styrelsen,
Majrovägen 27,
122 49 ENSKEDE

Faktureringsadress:

Brf Majroparken nr 2
c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall
http://www.castor.se/

Kontakt: styrelsen@majroparken2.se